• 1
  • 0
  • 2
  • 3

  
เล่าสู่กันฟัง
ทรงพระเจริญ

โดย :mpimsarn เมื่อวัน  พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557


ทรงพระเจริญ
 
 
 ".... ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็กเพราะว่าต่อไป ถ้ามีชีวิตที่ลำบาก ไปประสบอุปสรรคใดๆ ถ้าไม่มีความเข้มแข็ง ไม่มีความรู้ ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้ เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไร ก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้ แต่ถ้ามีความรู้ มีอัธยาศัยที่ดี และมีความเข้มแข็ง ในกาย ในใจ ก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ นั้นได้..."
  
              พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(พระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชวินิต วันศุกร์ 31 ต.ค.2518)
 
 
  "....การทำความดีนั้น โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์ จึงทำได้ยาก และเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ ความชั่ว ซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่ แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว..."
 
           พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรีฯ รร.นายร้อยตำรวจฯ วันจันทร์ 10 มี.ค.2529)
 
 
    ".... คนเราอยู่คนเดียวไม่ได้ จะต้องอยู่เป็นหมู่คณะ และถ้าหมู่คณะนั้นมีความสามัคคี คือเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือในทุกเมื่อ ช่วยกันคิดว่าสิ่งใดสมควร สิ่งใดไม่สมควร สิ่งใดที่จะทำให้นำมาสู่ความเจริญ ความมั่นคง ความสุขก็ทำ สิ่งใดที่นำมาซึ่งหายนะหรือเสียหายก็เว้น และช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ทางกายทั้งหน้าที่ทางใจ.....
 
        (กระแสพระราชดำรัส พระราชทานในพิธีพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้าน จ.สระบุรี วันศุกร์ที่ 16 เม.ย.2519) 
 
 
     ".....การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้...."
 
     (กระแสพระราชดำรัส ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 25 กรกฎาคม 2506) 
 
 
       ".... การทำงานร่วมกับผู้อื่นนั้น ที่จะให้เป็นไปโดยราบรื่น ปราศจากปัญหาข้อขัดแย้ง ย่อมเป็นไปได้ยาก เพราะคนจำนวนมากย่อมมีความคิดความต้องการที่แตกต่างกันไป มากบ้างน้อยบ้าง ท่านจะต้องรู้จักอดทนและอดกลั้น ใช้ปัญญา ไม่ใช้อารมณ์ ปรึกษากัน และโอนอ่อนผ่อนตามกันด้วยเหตุผล โดยถือว่าความคิดที่แตกต่างกันนั้น มิใช่เหตุที่จะทำให้เป็นข้อขัดแย้ง โต้เถียง เพื่อเอาแพ้เอาชนะกัน แต่เป็นเหตุสำคัญที่จะช่วยให้เกิดความกระจ่างแจ้ง ทั้งในวิถีทางและวิธีการปฏิบัติงาน
 
          พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... 
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันพฤหัสบดี 17 ธ.ค.2541)
 
 
      “…ขอให้ท่านทั้งหลาย ตั้งความหวัง ตั้งความเพียรอันมั่นคงไว้ ที่จะช่วยตัวช่วยชาติให้หนักแน่นยิ่งขึ้น ทั้งด้วยการขะมักเขม้นทำงานให้เต็มกำลังความสามารถ ทั้งด้วยการดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวังและเป็นอยู่อย่างพอเหมาะพอสม จะประพฤติปฏิบัติการใด ก็ยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นเป้าหมายสูงสุด…”
 
        (  กระแสพระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2541 วันพุธ ที่ 31 ธันวาคม พุทธศักราช 2540)
 
   
     ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคม  2557
 
      ข้าพระพุทธเจ้าฯ ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส อัญเชิญกระแสพระราชดำรัสฯ ณ ที่ต่างๆในอดีต รวบรวมไว้ให้พสกนิกรชาวไทยได้อ่าน เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ที่ทรงมีต่อปวงประชาราษฎร์ทั้งที่ประเทศไทย และในแดนไกลทั่วทุกมุมโลก ได้พร้อมใจกันน้อมเกล้าฯ ถวายพระพร โดยทั่วกัน
 
                                        ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
                                                ข้าพระพุทธเจ้า
                                                      ปองบุญ 
 
 
ขอขอบพระคุณข้อมูลจาก :  สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง
 
 

                เข้าชม : 1761


เล่าสู่กันฟัง 5 อันดับล่าสุด

      โรงเรียน พอ.ธ ในความทรงจำ(ของดิฉัน) 24 / ม.ค. / 2558
      ทรงพระเจริญ 4 / ธ.ค. / 2557


 


Home      About us      News      Calendar      Webboard      Knowledge      Contact us      Login      Admin      กรรมการอำนวยการ